Rakennamme toimintaamme kestävälle pohjalle

Vastuullisuus

Avoimuus ja pitkäjänteisyys liittyvät vahvasti Q-vion tapaan toimia. Vaikka yrityksenä haluammekin pitää yllä taloudellista vakautta, tulee toimintamme olla kestävällä pohjalla myös sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta katsottuna.

Kestävästi niin meillä kuin maailmallakin

Tekemillämme päätöksillä ja tavallamme kohdata työtoverimme, asiakkaamme ja yhteiskumppanimme on kauaskantoiset vaikutukset – ja tämän asian ymmärtäminen mahdollistaa liiketoimintamme kehittämisen ja kasvun. Haluamme olla avoimia ja rehellisiä jokaisen sidosryhmämme suuntaan, mikä onkin tuonut meille paljon pitkäaikaisia asiakassuhteita ja yhteistyökumppanuuksia.

Työntekijöittemme hyvinvointi on meille erittäin tärkeä asia, ja kannustammekin heitä tasapainottamaan työ- ja vapaa-ajan, hyödyntämään työterveyspalveluitamme sekä jakamaan työkuormaa ruuhka-aikoina. Huolehdimme myös siitä, että alihankkijamme jakavat tämän saman arvomaailman kanssamme puhuttaessa työnteon kuormittavuudesta, työajoista ja ihmisoikeuksista.

Meille on tärkeää toteuttaa liiketoimintaamme vastuullisesti koko toimitusketjun osalta. Olemme viime vuosina keskittäneet tuotantoa Aasiasta Eurooppaan. Myös kotimainen tuotanto on kasvamassa. Maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta ovat kaikki käyttämämme alihankintatehtaat pitkäaikaisia kumppaneitamme, joten olemme hyvin tietoisia niiden tarjoamasta laadusta, toimintatavoista, vallitsevista työoloista sekä käytössä olevasta konekannasta. Kun tunnemme yhteistyökumppaneittemme prosessit, voimme kehittää ja virtaviivaistaa niitä yhdessä heidän kanssaan. Q-vion väki näkee tärkeänä käydä alihankintatehtaillaan itse paikan päällä ja tehdaskäyntejä onkin tullut tehtyä vuosien varrella lukematon määrä.

Pidämme suuressa arvossa alihankkijoittemme osaamista ja ymmärrämme sen, että myös heidän liiketoimintansa tulee olla taloudellisesti kannattavalla pohjalla. Vaalimalla yhteistyötämme mahdollistamme sen jatkumisen tulevaisuudessakin. Lujittuneet liikesuhteemme heijastuvat myös positiivisesti asiakkaittemme suuntaan heille toimittamiemme tuotteiden laadun ja toimitusvarmuuden muodossa.

Vastuullinen tuote on monen asian summa

Valmistusmateriaalit kehittyvät koko ajan, ja meidän tulee hyödyntää uusia innovaatioita ympäristöämme hyödyttävällä tavalla. Ekologinen vastuumme lähtee jo suunnittelusta: tuotteiden ja pakkausten koko toimitusketju tulee rakentaa kierrätettävyyden näkökulmasta.

Suunnittelemamme tuotteen tulee olla myös niin laadukas, että sillä tulee olemaan pitkäaikaista käyttöarvoa. Olemmehan me rakentamassa sillä asiakkaamme brändiä!

Ehdottaessamme tuoteratkaisua asiakkaalle tarjoamme hänelle samalla paljon tietoa tuotteesta koko sen toimitusketjun osalta: missä tuote on valmistettu ja minkälaisissa olosuhteissa, miten ympäristöasiat on otettu huomioon, mitä materiaaleja ja värejä on käytetty jne. Vaadimme alihankkijatehtailtamme vastuullisuutta jokaisessa työvaiheessa – niin kotimaassa ja Euroopassa kuin Aasiassakin. Tärkeä osa laadun ja turvallisuuden varmistusta ovat erilaiset sertifikaatit, tuotetestaukset ja tehdasauditoinnit. Toimiessamme puolueettoman tarkastus- ja sertifiointipalveluita tarjoavan SGS:n kanssa voivat asiakkaamme olla varmoja siitä, että tuotteemme ja toimintatapamme ovat koko toimitusketjun osalta annettujen määräysten mukaisia.

Teemme vihreitä valintoja myös logistiikassa rakentamalla mahdollisimman lyhyitä kuljetusketjuja ja tehden yhteistyötä ympäristövastuullisten kuljetusyritysten kanssa. Kuljetuspalveluita tarjoava A2B kuljettaa toimituksiamme Suomessa ilmastoystävällisesti kotimaisella jätteistä tehdyllä biokaasulla ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä. Kauko-Idässä ja Euroopassa annamme toimituksemme kotimaisen ja kuljetustehokkuuteen panostavan Varovan kuljetettavaksi. Kun yhteistyökumppanimme jakavat saman arvomaailman meidän kanssamme, voimme katsoa yhdessä tulevaisuuteen!

Kiertotaloutta edistämässä

Suomen Tekstiili & Muoti ry edistää aktiivisesti kiertotalouden kehittymistä. Kiertotalouden ideana on säilyttää tuotteet mahdollisimman pitkään käytössä mm. kierrättämisen ja materiaalien uudelleen hyödyntämisen keinoin. Toimitusjohtajamme Eira Hovi sai maaliskuussa 2021 kunnian tulla valituksi liiton Vastuullisuus ja kiertotalous -vaikuttajaryhmään, jonka jäsenistö edustaa merkittäviä suomalaisia tekstiiliyrityksiä. Vastuullisuus ja kiertotalous -vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa siihen, miten Suomen Tekstiili & Muoti ry kehittää toimintaansa kiertotalouden edistämiseksi. Eiran pääsy Vastuullisuus ja kiertotalous -vaikuttajaryhmään on meille Q-violaisille hieno asia.

Haluatko tietää lisää vastuullisuudestamme? Ota meihin yhteyttä!